Socha příběhů a její kameny

Socha příběhů a její kameny

Texty: Ivo Mludek (editor), studenti CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, Jaromír Štětina
Foto: Studenti CARITAS – VOŠ sociální Olomouc
Grafická úprava: © Martin Feikus, 2008
Tisk: RETIS
Vydala: © ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC, 2008
ISBN: 978-80-254-1797-3
Vydání: první
Náklad: 1500 ks
  Vydání publikace bylo podpořeno z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce
 
 
Socha příběhů a její kameny

Osudy těžké jako kameny

  Zakoupit knihu ...
Texty: Ivo Mludek (editor), Martin Bednář, studenti CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, Jaromír Štětina
Foto: Studenti CARITAS – VOŠ sociální Olomouc
Grafická úprava: © Martin Feikus
Tisk: ERMAT Praha, s. r. o., Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Vydalo: Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2012 jako svou 1678. publikaci
ISBN: 978-80-7195-567-2