CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Tiskové zprávy z roku 2014

Socha příběhů se opět rozroste.
Svůj kámen v ní bude mít i Sean z Irska.

(Olomouc) Čtrnáct kamenů symbolizující osudy lidí, se kterými se studenti CARITAS – VOŠs Olomouc setkali na praxích v České republice i zahraničí, rozšíří ve středu 17. prosince Sochu příběhů na nádvoří školy. Slavnost za účasti vzácných hostů začne v 10:00 hodin.

Eliška Foltýnová, studentka 3. ročníku Charitativní a sociální práce, se do Olomouce vrací po 8 týdnech, které strávila na praxi v irské organizaci Cork Simon Community starající se o lidi bez domova. S sebou veze i kámen symbolizující osud Seana, jednoho z klientů této organizace, jehož životní příběh plný zvratů Eliška zaznamenala. Seanův kámen se tak stane součástí Sochy příběhů, která na nádvoří CARITAS – VOŠs Olomouc uchovává již kolem 300 lidských osudů. (Celý příběh Seana a další dva ukázkové příběhy.)

Během 14. slavnostního vkládání se Socha příběhů rozroste o kameny z České republiky, ale i z USA, Německa, Mexika či Ugandy. Její autor, výtvarník Lubomír Dostál, pracuje na jejím dalším rozšíření, protože vložení kamene do sochy se stalo neodmyslitelnou symbolickou tečkou za praxemi studentů obou vzdělávacích programů. „Silné lidské příběhy a osudy potkávají studenti na praxích ve všech našich spolupracujících organizacích. Je dobré, že si je díky projektu Sochy příběhů mohou donést do školy, aby jim neustále připomínali poslání sociální práce,“ uvedl Martin Bednář, ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc. Slavnostní akt, na který jsou zváni vzácní hosté i veřejnost, doprovodí Trombónový kvartet z Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

Socha příběhů stojí na nádvoří CARITAS – VOŠs Olomouc od roku 2006. V otvorech dřevěných sloupů sochy jsou umístěny kameny symbolizující osudy lidí, se kterými se studenti setkali během svých odborných praxí. Příběhy plné utrpení, bolesti, slz, ale také solidarity a naděje, které spojuje pomoc bližnímu, vyšly již dvakrát v knižním zpracování. (Více informací o projektu: socha.caritas-vos.cz)

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc vzdělává studenty v programech Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce. CARITAS – VOŠs Olomouc od roku 2000 nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru. Více informací o vzdělávacích programech, mezinárodních projektech a aktivitách studentů lze najít na www.caritas-vos.cz.

Kontaktní osoba: Eva Bělocká, oddělení komunikace, tel: 777 713 450, mail: eva.belocka@caritas-vos.cz

Lidské osudy ze čtyř světadílů obohatí Sochu příběhů

(Olomouc) V pátek 6. června 2014 v 10:00 hod. vloží studenti CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc nové kameny do Sochy příběhů. Symbolicky tak přenesou osudy lidí, které potkali na praxích například v Indii, Etiopii či na ostrově Mayotte, na nádvoří školy na náměstí Republiky 3. Jeden z kamenů ponese i příběh slovenského faráře Mariána Kuffy, známého z filmu Všechny moje děti.

Studenti druhého ročníku vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce se do Olomouce vrátili po třech měsících. Ze svých zahraničních praxí již tradičně přivezli kromě nových zkušeností a zážitků i kameny, které sebrali při setkání se silným lidským příběhem. Sochu příběhů tak obohatí lidské osudy z Makedonie, Gruzie, Ázerbájdžánu, Arménie, Etiopie, Indie, Slovenska, Rumunska, Finska, Mayotte, Španělska, Malty, Ugandy, Srí Lanky či Mexika. Letos se k nim netradičně připojí i studenti vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce s kameny, které přivezli z dlouhodobých praxí ve Velké Británii, USA či různých koutů České republiky loni na podzim.

Příběhy, které studenti přivážejí, mají různá poselství. Někdy jde o inspirativní příběh člověka, který navzdory nelehkému osudu našel své místo v životě a často ještě nezištně pomáhá druhým. Příkladem za všechny může být Karen z Arménie, který přes své postižení dětskou mozkovou obrnou, byl nejzapálenějším dobrovolníkem ve službě pro seniory arménské Charity. Svou neuvěřitelnou pílí a ochotou se vypracoval až na místo řádného zaměstnance a teď doufá, že se brzy ožení. Na opačné straně stojí příběhy, které jsou alarmujícím upozorněním na bezvýchodnou situaci. Třicetiletá Nigerijka Ayomide se stala obětí obchodu s lidmi. Žádá o azyl ve Španělsku, ale tam jí její příběh úřady nevěří. Kvůli vyhrůžkám překupníků se každý den bojí nejen o svůj život, ale i o život své dcery, která zůstala doma v Nigérii.

Slavnosti vkládání kamenů do Sochy příběhů bude předcházet prezentace zahraničních praxí, která se uskuteční v pondělí 2. června 2014 od 10:00 hod. v aule v budově Křížkovského 6.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc vzdělává studenty v programech Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce. CARITAS – VOŠs Olomouc od roku 2000 nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru. Více informací o vzdělávacích programech, mezinárodních projektech a aktivitách studentů lze najít na www.caritas-vos.cz.

Kontaktní osoba: Eva Bělocká, oddělení komunikace, tel: 777 713 450, mail: eva.belocka@caritas-vos.cz