CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Tiskové zprávy z roku 2012

Studenti vložili do Sochy příběhů nové kameny

Tisková zpráva ze dne 8.6.2012.

Na nádvoří školy zaznělo 16 příběhů lidí z celého světa

Studenti Sociální a humanitární práce dnes vložili 16 kamenů do Sochy příběhů na nádvoří CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Slavnostního aktu se zúčastnil prezident Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumír Vitásek, Ing. Karel Šimša za Radu města Olomouce i prorektor Univerzity Palackého prof. Lubomír Dvořák. PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. z Karmelitánského nakladatelství představila novou knihu Osudy těžké jako kameny.

Můj kámen symbolizuje příběh Mexičanky Perly, které sny se zdají být příliš velké i přesto, že žije v USA, kam emigrovala s rodinou. Tento kámen zastupuje dva lidi – Alexeje a Alexandra z Ukrajiny, kteří bojují se závislostí. Tento kámen vkládám za Sunandu z Indie, která byla svědkem toho, jak její otčim ubil maminku k smrti. Studenti se postupně vystřídali při Soše s příběhy lidí, které potkali na svých zahraničních praxích na Maltě, v Indii, Arménii, Gruzii, Španělsku, Rumunsku, na Ukrajině, v Srbsku, Makedonii, USA i na Slovensku.

Studenti vložili kameny do Sochy příběhů již po desáté za proslovů ředitele školy Mgr. Martina Bednáře, Ph.D., garantky vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Mgr. Ing. Květy Princové, Ph.D. a dlouholetého spolupracovníka školy, jenž se podílí na tvorbě příběhů studentů, Mgr. Iva Mludka. Kromě již zmíněných hostů se události účastnil také náměstek primátora statutárního města Olomouc RNDr. Ladislav Švenajs, ředitel olomoucké pobočky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Dr. Bc. Vladimír Kurtiš a proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

Po slavnostních slovech zástupců CARITAS – VOŠs Olomouc, Univerzity Palackého a města Olomouc, zazněla i řeč Kateřiny Lachmanové, která inspirovala ostatní k tomu, aby šířili informace o nové knize Osudy těžké jako kameny. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství minulý týden a již se distribuuje do knihkupectví. Čtenář v ní nalezne nejsilnější osudy klientů ze Sochy příběhů. „I když ne všechny příběhy mají vysokou literární hodnotu, jejich síla je v tom, že jsou autentické, ze života, na rozdíl od vymyšlených povídek,“ řekla Lachmanová. „Když si člověk čte příběhy lidí s těžkými životními osudy, dá mu to nový náhled na vlastní problémy. Začne se ptát – proč dělám takovou vědu kolem každodenních starostí?“ zdůvodnila Lachmanová, proč by si lidé knihu měli přečíst.

Zprávu zpracovala: Mgr. Magdaléna Vaculčiaková, oddělení komunikace CARITAS - VOŠs Olomouc

V Soše příběhů přibudou nové kameny
Nejsilnější příběhy vyjdou v nové knize Osudy těžké jako kameny

Tisková zpráva ze dne 28.5.2012.

Již po desáté představí studenti CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc příběhy lidí, se kterými se setkali na svých zahraničních praxích. Symbolické kameny vloží do Sochy příběhů v pátek 8. června 2012 v 10:00 hod. na nádvoří školy na Nám. Republiky č. 3. Při té příležitosti bude také představena nová kniha Osudy těžké jako kameny, kterou vydává Karmelitánské nakladatelství.

Studenti CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc již tradičně přinášejí s sebou ze svých zahraničních praxí kameny, které symbolizují nelehké osudy klientů, jež je zaujaly natolik, že je chtějí vyprávět dál. Akt vkládání těchto kamenů do Sochy příběhů probíhá pravidelně dvakrát v roce. Tentokrát studenti vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce přiblíží příběhy lidí z Malty, Indie, Arménie, Gruzie, Španělska, Rumunska, Ukrajiny, Srbska, Makedonie, USA i ze sousedního Slovenska.

Samotné události budou předcházet prezentace zahraničních praxí studentů Sociální a humanitární práce, jež proběhnou v pondělí 4. června 2012 ve 12:30 hod. ve velké učebně školy.

Osudy těžké jako kameny – to je název knihy, která vychází v Karmelitánském nakladatelství, a bude slavnostně představena spolu s aktuálními příběhy 8. června 2012 v 10:00 hod. Jde již o druhé vydání nejsilnějších příběhů ze Sochy příběhů v knižní podobě. Knihu představí její tvůrci a zástupci nakladatelství.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc nabízí vzdělání v programech Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce. Druhý zmíněný program je jediným svého druhu v České republice. CARITAS – VOŠs Olomouc od roku 2000 nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací o vzdělávacích programech, mezinárodních projektech a aktivitách studentů lze najít na www.caritas-vos.cz.

Zprávu zpracovala: Mgr. Magdaléna Vaculčiaková, oddělení komunikace CARITAS - VOŠs Olomouc