CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Tiskové zprávy z roku 2010

Socha příběhů: více než sto životních osudů lidí pohledem studentů

Tisková zpráva ze dne 29.11.2010.

V pondělí 29. 11. dopoledne se na nádvoří CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc sešli studenti školy, aby na jedinečném adventním setkání před Vánocemi vložili další kameny do Sochy příběhů. Již posedmé tak představili příběhy lidí, s nimiž se setkali na svých školních praxích.

Na akci představili příběhy ze zahraničních i tuzemských praxí studenti třetího ročníku, oboru Charitativní a sociální práce. Ti vložili často neuvěřitelné příběhy do sochy letos poprvé. Do projektu se tak nyní zapojili i studenti druhého z dvojice oborů, které škola nabízí.

Toto setkání mělo ovšem i další specifika: účastníci mohli při této příležitosti letos prvně vyslechnout i příběhy lidí z České republiky, a jelikož počet kamenů již přesáhl stovku, byla při této příležitosti Socha rozšířena o další sloup. V neposlední řadě byla během aktu vkládání kamenů také symbolicky zapálena jedna svíčka na velkém adventním věnci, který se po vánoční čas stal součástí sochy.

Studenti školy budou do Štědrého dne nejen zapalovat svíčky na věnci, ale zároveň se pokusí pro aktéry prezentovaných příběhů udělat něco dobrého. „Jejich poselství by nám mělo připomínat, že mnoho pohnutých osudů se nepozorovaně odehrává také v našem bezprostředním sousedství, že i my máme kolem sebe možná lidi, jimž můžeme v adventním čase věnovat trochu své pozornosti, trochu volného času a radosti z toho, že na ně někdo myslí,“ zdůraznil Ivo Mludek, iniciátor projektu.

Socha příběhů a v ní vložné kameny symbolizují těžké osudy lidí, s nimiž se studenti potkali na svých praxích. V tomto originálním uměleckém díle se od roku 2006 shromažďují příběhy lidí mj. z Ugandy, Francie, Ukrajiny, romských osad na východním Slovensku, Rumunska, Kosova. Autorem sochy je sochař Lubomír Dostál. Kmotrem projektu se stal novinář a senátor Jaromír Štětina. Některé z pohnutých osudů vyšly v roce 2008 v knize Socha příběhů a její kameny.

Zprávu zpracoval: Mgr. František Jemelka, Oddělení komunikace CARITAS-VOŠs Olomouc

 

 

Příběhy lidí z celého světa zazní na nádvoří školy již po šesté

Tisková zpráva ze dne 31.5.2010.

V pátek 4. června se na nádvoří CARITAS-Vyšší odborné školy sociální Olomouc uskuteční již šestý ročník tradičního slavnostního aktu vkládání kamenů do Sochy příběhů. Studenti druhého ročníku oboru Sociální a humanitární práce vložením kamene do dřevěné sochy z díly známého sochaře Lubomíra Dostála ukončí semestr, který strávili v zahraničí na odborné praxi. Aktu se kromě studentů zúčastní také zástupci zřizovatele školy, náměstek primátorka RNDr. Ladislav Šnevajs, představitelé Univerzity Palackého a další hosté.

„Tento unikátní projekt studentů školy představuje místo setkávání osudů lidí z různých koutů světa. V otvorech dřevěných sloupů sochy jsou umístěny kameny symbolizující osudy lidí, se kterými se studenti setkali během svých odborných praxí. Vložení kamene je však pro studenty zároveň jakýsi rituál odevzdání příběhů a návratu do běžné reality,“ vysvětluje Květa Princová, zakladatelka a garanta oboru Sociální a humanitární práce. Studenti letos praktikovali v Arménii, Gruzii, Indii, Mongolsku, Srbsku, Španělsku, Nizozemí, Rumunsku, Velké Británii, Francii, Ugandě, v Dominikánské republice a na Ukrajině. Zatímco ve východních zemích bylo hlavním cílem poznat tamější realitu a porozumět jí, „na západě“ pracovali především s uprchlíky, migranty a příslušníky národnostních menšin.

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc má ve svém poslání formaci kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších oblastech života společnosti v České republice i v zahraničí. Odborné praxe po celém světě pak k naplnění tohoto poslání nemalou měrou přispívají. Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou realizuje dva bakalářské studijní obory.

Konkrétním příkladem studentské iniciativy vycházející ze zkušenosti ze zahraničí je projekt Adopce na dálku © pro děti z kmene Kathkaris, který škola realizuje ve spolupráci s Arcidiecézní Charitou Praha. „Arcidiecézní Charita Praha zaštítí projekt po administrativní a legislativní stránce a naše škola má za úkol najít sponzory, kteří dětem zaplatí školní docházku, popřípadě přispějí Bethanským sestrám prostředky na jejich projekty zaměřené na pomoc a rozvoj celé komunity,“ uvedla Lenka Chrenščová, koordinátorka projektu. „Ceníme si toho, že veškerá iniciativa vzešla od studentů a jejich zkušeností. Naplňuje se tak naše snaha vysílat studenty do zahraničí a učit je vnímavosti a citlivosti vůči potřebám jiných kultur,“ doplnila Chrenščová.

Zprávu zpracovala: Mgr. Dita Palaščáková, Oddělení komunikace CARITAS-VOŠs Olomouc