CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Mrazivý mongolský vítr obrušuje sny Tsoggeliho

Tsoggerelova rodina přišla do Ulánbátaru za vidinou práce a lepšího života. Na předměstí dnes žijí dohromady s ohromným množstvím lidí s podobným osudem, v němž se sen o lepším světě těžce střetl s realitou. Sehnat práci, natožpak alespoň trochu slušně placenou, je téměř nemožné. Chudoba vás bije do očí všude, kam se podíváte. Kolem jurt, tradičních obydlí, se válejí odpadky. V kontrastu s touto bídou svítí skrze překrásnou modrou oblohu ostré mongolské slunce a obrušuje vás „šoró“ - mrazivý vítr s velejemným pískem. Polykáte prach a opakujete si v duchu, že to musí být zlý sen.

Když Tsoggerelu Mandakhovi zemřel v deseti letech otec na rakovinu hrtanu, začaly pro rodinu velmi krušné časy. I se setrou a babičkou ho musela uživit maminka, která byť vystudovala univerzitu, pracuje od rána do noci jako výběrčí jízdného v minibusu. Také Tsoggerel vystudoval v roce 2007 univerzitu v Ulánbátaru, kterou ukončil jako bakalář. Musel být velmi dobrým studentem, neboť dostal stipendium, na nějž má nárok jen jeden student ze sta. To bylo štěstí, protože platit školné ve výši 350 dolarů za semestr by si dovolit nemohl.

Tsoggerel dnes pracuje v mezinárodní počítačové firmě za podprůměrný plat. Ovšem náklady na živobytí jsou v Mongolsku z důvodů zvyšování cen potravin a energií ohromné. A tak Tsoggerel, vynikající žák, ve studiu pokračovat nemůže. Dobře ví, že bez jeho skromného platu by se rodina, na které mu moc záleží, propadla do absolutní bídy.

Během našeho pobytu v domácnosti Tsoggereliho jeho babička zemřela. Tsoggeli se musí postarat o mnoho věcí. Nepotřebuje být bohatý, nechce mít nadbytek. Jeho snem je jen dostudovat dobrou školu a moci pečovat o svou rodinu. Život ale obrušuje Tsoggereliho sny stejně jako mongolský mrazivý „šóro“.


Vojtěch Gottwald
duben 2008