CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Oljena - sama se třemi dětmi na Ukrajině

Oljena je sympatická třicetiletá hnědovláska. Pracuje v Centru pro děti ulice kyjevského dobročinného fondu Aspern jako sociální pracovnice. Každý čtvrtý den tady slouží čtyřiadvacetihodinovou službu a stará se o děti, které zde žijí nebo sem docházejí. Není to lehká práce, děti často pocházejí ze sociálně disfunkčního prostředí. Některé žily z různých důvodů na ulici, jiné pocházejí z vícečetných rodin a docházejí sem, aby se najedly, případně si také udělaly úkoly. Centrum má svůj pevný režim, který musí dodržovat děti i zaměstnanci. Znamená to například dvakrát denně uklízet. Uklízejí děti, dopředu se rozděluje, kdo bude mít na starost tu kterou část teritoria. Sociální pracovníci (vždy má službu žena a muž) pak kontrolují, zda je všude pořádek.

Oljena je věřící. Vyučila se švadlenou, ve třídě patřila mezi nejlepší. Brzy se vdala a manželství měla zprvu krásné. S manželem byli na svatební cestě na Krymu, narodily se jim tři roztomilé děti - Aňa má dnes osm let, Aljoša sedm a malá Kaťuša čtyři. Jenže když čekala Kaťušu, vztah s manželem se náhle zhroutil. Oljena zjistila, že pije a že prohrál v kartách byt. Rozvedla se. V té době jí pomáhala hodně její rodina, matka a sourozenci. Na Ukrajině je totiž moc těžké být matkou samoživitelkou. Po třech porodech má navíc Oljena problémy s páteří a také s křečovými žílami, takže se nemůže věnovat své původní profesi švadleny. V Aspernu ale našla práci, díky níž se může věnovat také svým dětem. a přitom všem navíc ještě dálkově studuje jazyky. Je to finančně i časově hodně náročné, vždyť poplatky za studium na vysoké škole se pohybují kolem 415$ za rok, přičemž měsíční plat v Aspernu je 60$. Oljena chce ale zajistit své děti. Říká, že jim pomáhá Bůh.


Jarmila Hlávková
květen 2005