CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Thadeus Mugerwa - adoptovaný šťastlivec z Ugandy

Thadeus se narodil v Ugandě v roce 1987. Když mu bylo osm let, rodiče se rozešli a on zůstal s otcem a jeho novou ženou. Využívání a zneužívání nevlastních dětí otčímy a macechami je v Africe velmi častým jevem, a nevyhlo se ani Thadeusovi. „ Nevlastní matka mě začala využívat k veškerým domácím činnostem,“ vypráví Thadeus. „A nevlastní sourozenci? Práce nebyla jejich záležitostí. Již ve svých osmi letech jsem každý den chodil pro vodu, vždy se slzami v očích, v zoufalství, že těžký kanystr nedonesu až domů. Nechápal jsem, zač mě má macecha tak nenávidí a trestá. Děti sice zlobí, ale proč mě tolik bije, a přestane, až začnu krvácet? Byl jsem rodičům ale přesto vděčný, že mě živí a platí mi školné.“

Tatínek Thadeusovi zemřel nešťastnou náhodou 13. října 1998. Zanechal po sobě osm dětí. Po roce zemřela také jeho macecha - na AIDS. Thadeusovi nezbylo nic jiného, než jít ke své skutečné mámě, která se znovu provdala za velice chudého muže.

V roce 2001 musel přerušit školu. V Ugandě, pokud nemáte peníze na zaplacení školních poplatků, nejste připuštěni ke zkouškám, musíte školu přerušit a později si ročník zopakovat. Pokud ovšem peníze sežene. Teprve s touto informací pochopíte, jak je možné, že některé dítě první roční střední školy absolvovalo až ve svých osmnácti letech. Většina dětí v Ugandě má jen základní vzdělání a pokračovat na střední škole je nad jejich finanční možnosti.

Thadeus měl štěstí. Měl velmi pěkný vztah se svou babičkou, která ho na studiích začala podporovat. Přestěhoval se k ní a po nějaké době mu ředitel zdejší střední školy nabídl práci. Společně s babičkou pak Thadeus dal dohromady částku na školní poplatky.

Thadeus již za několik měsíců ukončí čtyřletou základní část střední školy. „Mým velkým snem je pokračovat ve studiu,“ říká. „Chtěl bych se stát právníkem a finančně zajistit svým bratrům a sestrám vzdělání. Modlím se k Bohu, ale někdy ztrácím naději. Bohužel nejen já, ale také můj kamarád a spousta dalších dětí v Ugandě má veliké problémy. a nejvíce my, kteří jsme ztratili rodiče.“ Thadeus je přes svůj těžký život jedním z těch, kteří měli štěstí. Mimo jiné i proto, že byl vybrán k adopci českými rodiči, což mu ulehčí další život.


Milena Mahďáková
květen 2005