CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Raj z Indie, do jehož života zázračně vstoupili dva kněží

Dítě, které se před čtyřiceti lety narodilo v Indii svobodné matce, jako by neexistovalo. Nemělo otce, a tak nemohlo mít ani jméno, které by po něm získalo. Neměl ho ani Raj, kterého matka počala s ženatým mužem, jenž měl svou vlastní rodinu. Když chtěla matka Raje tento postoj společnosti vůči nemanželských dětem změnit o brala se za práva svého dítěte, byla za tuto troufalost navždy umlčena. Malého syna zanechala napospas smrtelnému nebezpečí ulic a nádraží velkoměsta.

Raj měl sotva deset let, a už zůstal odkázán jen sám na sebe. Na živu se držel žebráním a krádežemi. Avšak jednoho dne narazil na staršího muže, který mu nabídl přístřeší, jídlo a vzdělání. Nebyla to náhoda, oním mužem byl kněz z organizace, která hledá na ulicích bezprizorní děti a bere je pod ochranná křídla. Raj se tak stal jedním ze stovek dětí, o které se stará organizace jménem Snehasadan, což v překladu znamená „Domov lásky“.

Když Raj dosáhl jedenadvaceti let, svůj náhradní domov lásky opustil a vydal se vstříc budoucnosti. Chtěl si najít dobře placenou práci, spolu s přítelkyní se usadit a posléze si ji vzít za ženu. Najít ale dobrou práci není v Indii vůbec jednoduché a tak Raj přijal nabídku stát se válečným žoldnéřem v Afghánistánu, kde vařil pro místní vojáky. Když se ale jeho přítelkyně dověděla, že se nachází ve válečné zóně a tudíž mu každý den hrozí smrt, velmi se vylekala. Přestala věřit, že se vrátí domů živý a že má smysl na něj zbytečně čekat. Když Rajovi oznámila, že od něj odchází, ještě ji poprosil, aby si o tomto svém rozhodnutí povyprávěla s jedním knězem, s nímž se kdysi potkal v organizaci Snehasadan. Přítelkyně ho poslechla a svěřila se knězi se svým trápením. Kněz pak Rajovi ihned zavolal a ubezpečil ho, že se může vrátit zpět do Indie, protože mu najde práci v organizaci, která ho již jednou zachránila. Raj neváhal a nechal se deportovat zpět.

A tak Raj přišel do organizace Snehasadan podruhé, tentokrát jako kuchař do zdejší jídelny. S přítelkyní se oženil a dnes spolu vychovávají již tři děti. Po nějakém čase dokonce našel svého otce i příbuzenstvo a odpustil jim křivdy, jichž se kdysi dopustili vůči jeho matce i jemu samotnému.

Raj píše v současné době autobiografii o svém krutém dětství a o životě dítěte na ulici. Autobiografii, která bude popisovat i pohádkově krásný příběh o tom, jak potkal v zásadních chvílích života dva kněze z organizace Snehasadan a ti se postarali, aby měla kniha o jeho životě šťastný konec.


Bára Duráková
duben 2018