CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Theepan – malý Mauglí ze Srí Lanky

Theepanovi je už čtrnáct, ale jeho mentální věk se pohybuje kolem pěti let. V zařízení pro děti se speciálními potřebami na Srí Lance, které se před časem stalo jeho novým domovem, ho občas někdo přistihne, jak pojídá listí, trávu a hlínu, kterou si předtím nacpal do kapes. Theepan se to naučil od krav. Vyrůstal totiž v chlévě bez kontaktu se svými vrstevníky a okolním světem.

Tento příběh je o malém chlapci jménem Premananthan, kterému však všichni říkají Theepan. Narodil se v roce 2003 jako nejmladší dítě do velké rodiny, ale většina z jeho osmi starších sourozenců už žila vlastní životy a ten Theepanův je moc nezajímal. Tak jako osudy většiny obyvatel Srí Lanky, i ten jeho krutě poznamenala třicetiletá občanská válka mezi Tamilskými tygry a Sinhálskou armádou. Theepanovi vzala otce a čtyři sourozence. Další čtyři sourozenci odešli za lepší životem se svými partnery do zahraničí. A tak malý Theepan zůstal v rodné vesničce Nagenthira Puram sám s matkou, která musela každý den brzy ráno odjíždět za prací a vracela se až večer. Matka pocházela z chudého prostředí, neměla peníze ani nikoho, kdo by jí se synem pomáhal. Theepana proto nechávala celé dny samotného ve chlévě mezi krávami. Theepan nechodil do školy, neuměl mluvit, pořádně chodit, sedět ani správně jíst. Od zvířat, mezi kterými vyrůstal, přebíral postupně i chování, jeho nejčastější stravou byly listy. Byl velmi zanedbaný a na svůj věk intelektuálně opožděný, často také agresivní vůči matce.

Vesnici Nagenthira Puram naštěstí navštěvoval každý měsíc místní lékař. U Theepana po důkladné prohlídce diagnostikoval mentální retardaci. Se souhlasem matky chlapce převezli do domova, který se zaměřuje na rozvoj dovedností u dětí se speciálními potřebami.

Theepan stále špatně mluví, dlouho nevydrží na jednom místě a chce být pořád středem pozornosti. Když ho jednou za čas navštíví matka, bývá na ni agresivní. Neumí se zbavit zvyku pojídat listí, hlínu a trávu. Díky starostlivé péči pracovníků domova, kteří se mu snaží vynahradit vše, co mu nemohla dát jeho matka, se ale postupně učí základním dovednostem. Snad se díky tomu život tohoto malého Mauglího ze Srí Lanky změní k lepšímu.


Anetta Šrůmová
květen 2017