CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Milan - bojovník s bludy

Životní osudy jsou různé, šťastné i nešťastné. Někdo se narodil do dobře situované a láskyplné rodiny a získal tak potřebné vlohy, dispozice a kontakty pro aktivní a spokojený život. Pětačtyřicetiletý Milan patří mezi ty, kteří takové štěstí neměli.

Jeho rodinu poznamenaly disharmonické vztahy mezi matkou a otcem, který Milanovi neuměl projevit žádný cit a který si nikdy nenašel čas učit ho nejrůznějším dovednostem a tak ho připravit na život. Nejistý a neprůbojný Milan byl snadným terčem šikany, hlavně na druhém stupni základní školy a středním odborném učilišti. Poznal nejen urážky a násilí, ale také sexuální zneužívání a vydírání. Posměšky, nadávky a naschvály byly samozřejmostí a on pil svůj nápoj hořkosti každý den bez jakékoli možnosti úniku. To vše u něj zapříčinilo rozvoj schizofrenního onemocnění, které mu trvale ovlivňuje život.

Milan vzpomíná na hlasy, které mu nařizovaly, co má udělat. Přidávaly se k nim halucinace a nejistota, zda se některé věci v jeho životě skutečně staly, nebo ne. Začal po sobě kontrolovat různé úkoly, aby se ujistil, že je nesplnil jen v představách.

Tyhle zlé časy už jsou díky Bohu pryč. Milan měl štěstí v neštěstí, když potkal dobré lidi, kteří mu pomohli dostat se z nejhoršího. Kromě maminky to byla také psychiatrička, k níž začal docházet krátce na začátku nového milénia. Byla to právě ona, kdo mu doporučil sociální programy a terapii v sociální službě Most a po jejím zániku ambulantní formu pomoci v Samárii, středisku Charity Bratislava.

Právě zde má Milan možnost zažívat porozumění, pochopení, lásku a přátelství. Velmi mu pomáhá obětavá a empatická práce pracovníků charity, kteří mu poskytují podporu pro jeho osobní i duševní růst i pro vnímání smysluplnosti života. Snad i proto působí Milan po vší té přetrpěné hrůze vyrovnaným dojmem. Zaujme vás spontaneitou, pozitivním a aktivním přístupem. Navzdory dysartrii je dosti upovídaný a rád komunikuje. Snad každý den jsme si živě a otevřeně povídali o všem možném i nemožném.

Milan se mi stal povzbuzením do života. Ačkoliv prožil mnoho špatného, naučil se mít ze života radost, být aktivní, spontánní a čelit výzvám, které život přináší. K tomu všemu má ke spoustě věcem pozitivní přístup. Je totiž přesvědčen, že to dobré kolem nás a v nás nakonec zvítězí. A má pro to i důkaz - zlé hlasy v jeho hlavě přece zahnala vlídnost obětavých lidí kolem něj.


Jan Forró
listopad 2016