CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Tsunami života pana Buddhika ze Srí Lanky

Možná i kvůli všem katastrofám, co postihly Srí Lanku, se tu za důležité považují úplně jiné hodnoty, než dochvilnost. Jako každý den i dnes dopoledne jedeme navštívit svépomocnou skupinu do jedné z okolních vesniček a čekáme, než přijde zbytek skupiny. Čas si krátím tím, že se dávám do řeči s pánem, který přišel mezi prvními. Představí se mi jako Buddhika K. S., prezident CBO, tedy Community Based Organization. A den se hned stává výjimečným.

Vyslechnu si totiž nejsilnější příběh člověka, do jehož života zasáhla tsunami. Příběh, který není zprostředkován skrze různé organizace, ale vypráví ho přímý účastník katastrofy. Člověk, který zažil snad všechno zlo, co se dá v životě zažít.

Pan Buddhika žil na podmínky Srí Lanky spokojený život. Měl domek na pobřeží, loď, se kterou se velmi dobře dokázal uživit, a krásnou ženu. Měl... Ano, minulý čas. V roce 2004 přišla devastující vlna tsunami, která mu většinu toho krásného života vzala. Ztratil dům, živobytí a hlavně milovaného člověka. Naštěstí tři krásné děti se i s panem Buddhikem zachránili. Hned po katastrofě přišla na Srí Lanku pomáhat organizace Caritas SED Galle, která panu Buddhikovi pomohla postavit dům a také zformovala svépomocnou skupinu, které se dnes můžeme zúčastnit. Pan Buddhika se po tsunami musel hned postavit na nohy. “Měl jsem přece tři děti, o které jsem se musel postarat,“ dodává. Caritas SED Galle svépomocným skupinám kromě materiální pomoci poskytla několik školení o vedení lidí, o prací v komunitě a jak si mohou takto zraněné vesnice pomoci navzájem. V průběhu několika dalších let pan Buddhika dokázal splatit dům, který mu organizace postavila. Díky školením zvýšil svou kapacitu a znalosti ve vedení lidí, v administrativních záležitostech a hlavně se dozvěděl, že komunitě může pomoci ještě více, když ji propojí s dalšími a vytvoří CBO, tedy spolupráci mezi svépomocnými skupinami.

Nyní už je jako prezident Community Based Organization natolik soběstačný, že vede další a další lidi k tomu, co dokázal on sám. S ostatními prezidenty svépomocných skupin pořádají diskuze a školení, minimalizují problémy ve vesnicích a učí lidi náležitým finančním návykům.

„Dokázal jsem se zvednout ze dna jenom díky lidem z organizace Caritas SED Galle, díky školením, radám a vedení, které mi poskytli. Jsem jim nekonečně vděčný a v jejich odkazu chci pomáhat dál,“ končí své vyprávění pan Buddhika, člověk, který se zvedl ze samého dna.


Anna Césarová
květen 2015