CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Co nezabilo, ale posílilo Dahlak z Eritrey

Dahlak. Krásná mladá maminka plná energie. Často se ale za tím nejmilejším úsměvem skrývá hodně bolesti. Život Dahlak je nepřestávajícím bojem o to, aby o sobě mohla rozhodovat sama.

Pochází z Eritrey, z prostředí, kde je život ženy řízen kýmkoliv jiným, jen ne jí samotnou. Ze strachu, že bude muset jít cestou svých vrstevnic, volila cesty… jakékoliv. První ji přivedla do náruče mladého muže a zdála se být začátkem vysněné svobody. Ve skutečnosti se ale na dlouho stala jejím koncem. V patnácti Dahlak opustila domov, v sedmnácti školu a rodnou Eritreu, provdala se a následovala manžela do Súdánu. Z rukou těch, kteří diktovali směr jejího života, utekla do rukou muže, který… Zamykal dveře, vyhazoval knihy, aby se nemohla vzdělávat, zakazoval jí chodit do školy, ven, stýkat se s přáteli, odpojil telefon, zabavil klíče… Paradoxně ji ale povinnost poslouchat diktátorského manžela a následovat ho kamkoli zavedla až na Maltu, kde se jí otevřela cesta ke svobodě. Nebylo to ale putování jednoduché, vedlo přes rozbouřené moře v člunu se stovkami dalších uprchlíků, z nichž některé viděla umírat. Po silném traumatu z cesty následovaly měsíce strávené v podstatě v dalším vězení, které už nestřežil její manžel, ale vojáci. V detenci.

Co by jiné mohlo zlomit, Dahlak zocelilo. Víra v to, že z každé mizérie vede cesta ven, ji pomohla překonat další traumata. V duchu hesla „Co tě nezabije, to tě posílí“, které u ní platí doslovně, se posílena předchozími zkušenostmi rozhodla po propuštění svůj život už dále v žádném vězení nepromarnit. Začala bojovat sama za sebe a za svou dceru. Přes mnohá varování odešla od manžela, což by v Eritrey ani v Súdánu nebylo pravděpodobně možné. Má kvůli tomu sice stále mnoho problémů, nemůže opustit Maltu a její žádost o přesídlení do USA byla pozastavena vinou nesouhlasu manžela, ale bojuje. Bojuje a konečně i studuje. Chtěla by se dostat na práva, aby jednou mohla hájit ženy a dívky, které se ocitnou v podobné situaci jako ona. Bojovat za jejich právo na vzdělání a možnost rozhodovat o svém vlastním životě. Dahlak nekráčí jen sobecky za svým vlastním snem, ale touží pomáhat plnit také sny ostatních.


Klára Valová
květen 2014