CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Markus z Rakouska touží být poprvé svým synům vzorem

Řehtání koní, jejich dupot, vůně sena. Právě sem, do stáje v malém podhorském městečku Feldkirch v západním Rakousku, si dnešní krásný podzimní den přicházím vyslechnout příběh Markuse. Pokud totiž Markus právě nemaluje ve svém pokoji obrazy, tráví většinu času tady. Už mě očekává a volá, že jen dohřebelcuje koně a bude se mi věnovat. Je obdivuhodné s jakou láskou a radostí tuto práci dělá. Koně se staly smyslem a motivací jeho nového, lepšího života. Života, který se teď snaží změnit ve středisku na léčbu drogové závislosti Therapiestation Carina.

Markusova životní cesta začíná špatně už v dětství. Otec ho jako jediného ze tří sourozenců týral. Nejspíše právě to vedlo Markuse k první cigaretě a skleničce alkoholu již v osmi letech. Kdyby jen věděl, že tento špatný začátek předurčí směr jeho životní pouti! Pouti plné prudkých zatáček, odboček a křižovatek, pouti života jako na houpačce

Když ho nebrali vážně doma, chtěl být uznávaný mezi vrstevníky. Našel si starší kamarády, pochybnou partu, která na něho měla špatný vliv. Už ve dvanácti začal krást. Chtěl sobě i ostatním dokázat, že má odvahu a není srabem, za kterého ho považoval otec. Po škole v pouhých patnácti odchází z domova. To mu přináší svobodu a více volnosti. K pití....

Pak potká svou budoucí manželku. Jeho láska kouří marihuanu a Markus se k ní přidává. Spolu začínají zkoušet drogy tvrdé - LSD, kokain, speed. S heroinem poprvé sáhne i po injekční stříkačce. Po čtyřech letech společného života se jim narodí syn a krátce poté další. I přesto, že je Markus závislý, dokáže s dětmi udržet vztah. Miluje, když si s nimi může hrát nebo chodit ven na hřiště.

Zajistit finančně rodinu a zároveň mít peníze na drogy je ale náročné. Markus proto bere velmi nebezpečnou práci na sloupech vysokého napětí. Jednoho dne mu při nehodě zemře v náruči nejlepší přítel. Markus se zhroutí a utíká do Ruska. Chce na vše zapomenout, chce začít znova. Už po čtyřech měsících mu ale dochází, že udělal chybu a vrací se zpět k manželce a synům.

Nový začátek má symbolizovat stavba nového domu. Jde to ale ztěžka - žena je závislá, stavba finančně náročná a Markus tu tráví většinu času. Opět sahá po heroinu, který pomáhá na všechny problémy zapomenout. Heroin se stává jeho hlavní obživou. Pašuje ho ze Švýcarska. Brzy je zadržen a obviněn z trestného činu. Dostává se do dvou organizací, které mají zprostředkovat léčbu závislosti.

Když se po pěti měsících z léčebny vrací, má už jeho žena nového přítele. Markusova drogového dealera... Přichází rozvod a po něm ztráta kontaktu se syny. Markus opět naplno propadá drogám, především heroinu a kokainu. Aby měl na stále silnější dávky, drogy také prodává. Když ho kdosi udá, dostává na výběr: osm měsíců vězení či léčba v Therapiestation Carina.

"Víš, začátek tu byl hodně těžký. Nedokázal jsem si představit život bez drog. A teď... Vím, co všechno jsem ztratil a pokazil. Jediné, co teď chci, je obnovit vztah s dětmi," končí své vyprávění Markus. Oba synové už mají sami problémy s alkoholem a marihuanou. Markus ví, že jim nikdy nebyl vzorem a je mu to líto. Podaří se mu teď ukázat synům, že s drogami přestal? Stojí v maštali s pohledem upřeným na koně, kterého hladí. V jeho očích se lesknou slzy.


Kateřina Hájková
listopad 2012