CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Dvouletá Štěpánka, která se dočkala svého snu

Dvouletá holčička Štěpánka připomíná drobnou postavou a roztomilým obličejem panenku. Působí dojmem zranitelného dítěte, ale ve skutečnosti už v sobě musela tahle dívenka najít hodně statečnosti a síly. I když dnes žije spokojeně v početné pěstounské rodině, začátek jejího života tak jednoduchý a šťastný zdaleka nebyl.

Štěpánka putovala po různých zařízeních hned od narození. Do kojeneckého ústavu v Olomouci byla přijata na předběžné opatření z kliniky v Brně, kam se dostala přímo z porodnice. Dívenka se narodila předčasně matce, která jí nezajistila dostatečné zázemí. Žila nezřízeným životem, neměla zaměstnání a k tomu dceři předala přenosnou nemoc, která ji způsobila vážnou sluchovou vadu. V Brně Štěpánka strávila nějakou dobu na pozorování kvůli stanovení přesné diagnózy. Po přijetí do kojeneckého Ústavu v Olomouci se o holčičku nikdo z celé rodiny nezajímal. Matka byla později zbavena rodičovské zodpovědnosti.

Štěpánka chodila od jednoho vyšetření k druhému, ale neztrácela odvahu. I když byla menší, než ostatní děti z kojeneckého ústavu, nedala se a dokázala si vždy vydobýt svoje. Často se projevovala pištivými zvuky, což bylo zapříčiněno její sluchovou poruchou. Na péči o ni se podíleli nejen lékaři a sestry, ale celá řada zapálených lidí, kterým její osud nebyl lhostejný. Zvláště pomohla dobrovolnice, jenž ji pravidelně navštěvovala a komunikovala znakovou řečí, kterou postupně naučila i zdravotnický personál. Štěpánka také dostala sluchadlo, které si zpočátku neustále sundávala a nechtěla ho nosit. Když pak ale zjistila, jak ji pomáhá, už ho sama vyžaduje - na sluchadlo, které leží na stole, ukazuje.

Protože Štěpánka potřebovala složitou a velmi náročnou péči, bylo pro ni obtížné najít vhodnou pěstounskou rodinu. Když už všichni ztráceli naději, objevila se pěstounská rodina z jiného kraje. Přestože již mají dvě vlastní děti a k tomu třetí v pěstounské péči, byli ochotni vzít si do pěstounské péče další dítě a věnovat mu právě tak intenzivní péči, jakou Štěpánka potřebuje.

A tak se dnes Štěpánka může radovat z nových rodičů a tří sourozenců. Čeká ji však ještě další významný krok - operace, při níž jí bude voperován kochleární implantát. I když musela čekat, nevzdávala se a dočkala se tak vytouženého snu mnoha dětí z kojeneckého ústavu. Dočkala se vlastní láskyplné rodiny.


Markéta Hračovová
listopad 2012