CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Jurij z Běloruska, kterého nezastaví ani KGB

Jurij je na první pohled velice plachý a skromný studentík, který je ale ve skutečnosti silnější než diktatura běloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka. Stejně jako většina běloruských obyvatel dennodenně pociťuje útlak svého národa. Nemůže svobodně propagovat demokracii, vyjádřit vlastní nespokojenost se státní politikou, upozorňovat na porušování lidských práv, cestovat, dokonce ani mluvit v rodném běloruském jazyce, který je dnes výrazem nespokojenosti s vládní politikou a je tvrdě vytlačován jazykem ruským.

Jurij se už dříve aktivně angažoval v politické opozici. V deseti letech se začal scházet se staršími kamarády, kteří studovali v Minsku, podporovali opoziční politickou stranu Národní frontu a do jeho vesnice přiváželi politické materiály z hlavního města. Zpočátku pomáhal distribuovat opoziční letáky, účastnil se politických mítinků a hlavně si uvědomoval, jak je důležitá svoboda a podpora běloruské kultury, která je cíleně ničena aktivní, pro-ruskou politikou. Měl tichou podporu svých učitelů, kteří se stejně jako většina Bělorusů ze strachu nikdy veřejně neprojevili.

Bylo mu třináct, když poprvé na vlastní kůži poznal sílu běloruské státní moci. Posprejoval náměstí výsměšnými nápisy proti vládní politice, nalepil pár plakátů… a tak se dostal na svůj první výslech. Později se aktivně účastnil demonstrací za lidská práva, svobodu projevu, za demokracii… Dnes Jurij studuje žurnalistiku. Má na starosti přípravu opozičních propagačních materiálů, distribuci tiskovin, organizaci kulturních programů, které se snaží o nové národní obrození, na něž trpělivě čeká celý běloruský lid.

Nikdy se ale nevzdal a pokračuje ve své aktivitě dál, i když je za to tvrdě odsuzován, vydírán a donekonečna vyslýchán největším spojencem běloruského prezidenta – KGB, která sleduje každý jeho krok.

Snad se jednou dočká národní svobody, o kterou dennodenně a s neskutečnou houževnatostí usiluje, možná se mu podaří probudit běloruský lid z černého snu o nekonečně trpělivém čekání na svržení běloruského diktátora.


Lenka Bláhová
červen 2008