CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

NADĚJE sestry Noelline Pinto z Indie

Příběh odhodlání, revolučních myšlenek a obdivuhodných činů - takový je život sestry Noelline. Ženy, která odešla z pohodlí bohatství a zasvětila svůj život pomoci druhým.

Tak jako každý, kdo se postaví většině, neměla ani sestra Noelline Pinto uskutečňování svých snů jednoduché. Vyrůstala v indickém státě Goa, kolonizovaném Portugalci. Tento stát je dnes jedním z nejvyspělejších v Indii a i v dobách jejího dospívání zde nebyla k vidění tak velká bída jako v jiných částech Indie. Noelline Pinto navíc žila v bohaté rodině a dostalo se jí dobrého vzdělání. O starostech indických lidí se dozvídala pouze z vyprávění. Přesto se rozhodla, že zasvětí svůj život pomoci druhým.

Vstoupila do sesterského řádu a stala se učitelkou. Jejím prvním úkolem bylo vybudovat novou školu – a právě zkušenosti ze stavby ji přiměly učinit v životě další převratnou změnu. Na stavbě školy totiž zaměstnala místní hladem a nemocemi zesláblé lidi. Její rozhodnutí vzbudilo nesouhlas a námitky nejen u veřejnosti, ale také v kongregaci. Podle zažitých tradic se těmto lidem pomáhalo almužnou a ne tím, že dostali práci. A tak se sestra Noelline rozhodla stát sociální pracovnicí. Takovou, která místo almužny prosazuje zplnomocňování, tedy vytváření příležitostí a poskytování vzdělání k tomu, aby lidé dokázali uchopit svůj život do vlastních rukou.

Jelikož sestra Noelline pevně věřila ve správnost svého přesvědčení, rozhodla se svým přístupem pomoci i dalším lidem. Jako řádová sestra musela nejdříve požádat o souhlas se změnou svého působení. Dostala ho bez velkého nadšení až po čtyřech letech vyjednávání. Bez podpory a pomoci ostatních pak založila ve městě Pune organizaci s názvem H.O.P.E. – NADĚJE. Musela se naučit zdejší jazyk a získat si důvěru místních. Jako první řádová sestra v Indii odložila s cílem přiblížit se lidem řádové roucho a začala se oblékat běžným způsobem. Díky svému příjemnému vystupování brzy zaujala ženy z okolí, které začala učit to, na co měla velké nadání – vyrábět rukodělné výrobky. Dávala jim tak možnost přivydělat si a zlepšit svou finanční situaci. Zplnomocňovala je.

Život sestry Noelline je spjat se silnou vírou v naději, která je dostupná vždy a pro každého. Organizace H.O.P.E. proto podle vize své zakladatelky rozdává a bude rozdávat naději těm, kteří víru v ní již ztratili.


Klára Večeřová
duben 2012