CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Perla, dívka s příliš velkými sny

Když lidé přemýšlejí o životních podmínkách v USA, mnozí si představují obraz podobný ráji na Zemi – všichni mají krásný prostorný dům, velké auto, dobrou práci a finanční jistotu a žijí ve svobodě a stálé radosti. Představují si místo, kde má každý možnost své sny nejen snít, ale tvrdou prací jich také dosáhnout. I proto do USA míří každý rok tisíce imigrantů.

Také rodina čtrnáctileté Perly přišla do USA snít své sny. V roce 1999 se Perla, její rodiče a dva sourozenci přistěhovali do Denveru v Coloradu s vidinou lepší a hlavně bezpečnější budoucnosti. Ekonomicky a politicky nestabilní Mexiko ovládané mafií pro ně již nebylo bezpečným místem pro život, proto se rozhodli vstoupit na území USA i bez potřebné dokumentace.

V rodině je ekonomicky aktivní pouze otec, jenž bez dokumentů střídá zaměstnání na pozicích, které jsou pro běžné Američany „pod úrovní“, ale bez nichž by se zdejší ekonomika dávno zhroutila. A tak se denně přidává k zástupům ilegálních přistěhovalců, kteří marně čelí neadekvátním platovým podmínkám, nebezpečnému pracovnímu prostředí a další diskriminaci, aby zabezpečili své rodiny a nemuseli se vracet zpět do své země. Zatímco otec tvrdě pracuje, Perla a její sourozenci čelí jiným obtížím.

Perla je inteligentní mladá dívka, plynule mluví anglicky a španělsky a stejně jako mnoho dalších i ona sní o vzdělání na vysoké škole. K dosažení jejího snu jí napomáhají také pracovníci organizace North Littleton Promise. Každý týden ve středu jí nabízejí pomoc s domácími úkoly a dalšími školními povinnostmi. Poskytují jí i dalším dětem teplou večeři, pomocí her se jim snaží připomenout, že si mají užívat své dětství a také jim nabízejí pohled na věci kolem nich z křesťanské perspektivy. Rovněž Perlu povzbuzují k tvrdé práci a dosahování snů. Jaká je ale pravděpodobnost, že se jí splní? Rodina nemá na vysoké školné peníze, a i kdyby mohla Perla díky studijním výsledkům získat stipendium, stejně se o ně nemůže hlásit, protože není občanem USA a nemá ani jiný legální status. Pokud se situace nezmění, nezbude jí nic jiného, než následovat otce, najít si podřadnou práci, doživotně odvádět daně z platu nižšího, než je minimální mzda a financovat tak sociální systém, z něhož v životě nebude moci čerpat žádné výhody.

Odejít do USA bez potřebných dokumentů nebylo její rozhodnutí, následkům však musí čelit každý den. Do konce života si možná ponese stigma ilegálního přistěhovalce a zbude jí jen snít svůj americký sen, který se nejspíše nikdy nesplní.


Adéla Manišová
květen 2012