CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Ellie, která místo zoufání nad postižením pomáhá druhým

Ellie vás zaujme na první pohled. Je velmi bystrá a ohleduplná k ostatním studentům, vystupuje přátelsky a zdvořile. Nebojí se oslovit dospělé. Má čtrnáct let a její nejoblíbenější barvou je jako u většiny dívek jejího věku růžová. V něčem je však jiná. Není to proto, že je upoutaná na vozík. V Richard Cloudesley school – speciální londýnské škole, kterou Ellie navštěvuje, je totiž na vozíku studentů většina. Ellie je taková dospělejší.

Na vozík Ellie upoutaly následky komplikovaného porodu, chodit nemůže už od dětství. Doma má mechanický vozík, ale ve škole používá elektrický, který jí umožňuje samostatně se pohybovat po budově. Cítí se díky tomu více soběstačná a je vidět, že je za každou takovou chvíli vděčná.

Ellie mi vypráví o sobě a o svém životě. Pokládám jí otázky, ale občas bojuji s jazykovou bariérou. Překvapuje mě, s jakou trpělivostí a pochopením mi naslouchá. Zřejmě ji nelehký život za pouhých čtrnáct let naučit ohleduplnosti a respektu vůči nedostatkům ostatních. Troufám si říct, že v mnohých sociálních dovednostech je vyspělejší než my ostatní. Ellie je členkou školního parlamentu, navštěvuje konference, reprezentuje školu na sportovních soutěžích. Mimo to ale takřka profesionálně pomáhá svým spolužákům ze třídy i celé školy. Přistupuje k nim velmi citlivě, aniž by je zneschopňovala.

Ellie ráda maluje a vaří. Jednomu z těchto koníčků by se ráda věnovala profesně, chce být buď kuchařkou, nebo učitelkou umění. Věřím, že to dokáže. Dobré věci se v životě přece neztrácejí – a tak až se jednou bude Ellie ucházet o zaměstnání, určitě se jí dostane přinejmenším takového pochopení, jaké má sama pro lidi kolem sebe.


Andrea Palmová
listopad 2011