CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Michael - dětský živitel čtyřčlenné rodiny

Michael se narodil před devatenácti lety ve vesnici na Katikamu parish, ležící asi 50 kilometrů severně od Kampaly, hlavního města Ugandy. Je nejstarším synem Rose a Andrey, bývalých farmářů, kteří jsou již mrtvi. Oba zemřeli na AIDS, chorobu, která je velkým problémem Afriky. Michael zůstal sám se svým třemi sourozenci, o pár let starší sestrou a dvěma bratry, kterým je 10 a 13 let.

Michael je středně vysoký, štíhlý chlapec mladistvého vzhledu, který umí vykouzlit milý úsměv, díky němuž ho rádi vídáte. Je to právě ten chlapec, který mi zaklepal na dveře, když jsem byla na své praxi nemocná, aby se zeptal, jak se mi daří.

Často ho můžete zahlédnout starat se o dobytek, nosit vodu ve žlutých kanystrech od vzdálené pumpy nebo trávu kravám. Tu někdy nosí na zádech a jindy zase vyveze na kole do mírného kopce. Je krásné dívat se na něj, jak si to pak opačným směrem z kopce dolů frčí do města Wobulenzi, zatímco kolem něj vlaje bílá košile. Do města se nejspíše vydal něco zařídit nebo nakoupit pro kněží, u nichž na faře našel práci. Díky ní může platit školní poplatky svým mladším bratrům, jimž musí nahrazovat rodiče.

Čtyři roky Michael zušlechťoval půdu políčka po rodičích prací vlastních rukou, aby vypěstoval plodiny, které by pak mohl prodat na místním trhu a tak vydělat na živobytí osiřelé čtyřčlenné rodiny. Nyní už rok vykonává práci na faře, kterou mu pomohl sehnat kamarád. Za tuto práci je rád, i když mu nedovoluje našetřit si dostatek peněz na vlastní studia, po kterých tak touží. Znalosti angličtiny a základů matematiky by mu byly užitečné při farmaření, jeho vysněném povolání, ale také při následném prodeji plodin na trzích v hlavním městě.

Pro mě je Michael veliký tím, že pociťuje zodpovědnost za své mladší sourozence, a tak jim pomáhá k lepší budoucnosti.


Veronika Marcinková
květen 2006