CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Co všechno zvládá v životě pan Milan z Olomouce

Vystudoval vysokou školu, překládá z němčiny a italštiny. Je ženatý. Je členem komise Rady Olomouckého kraje pro rodinu. A je také předseda olomouckého spolku Trend vozíčkářů. Milan Langer je totiž od malička odkázaný na invalidní vozík. A své rozsáhlé aktivity dokáže zvládat i dnes, když ho nemoc omezila natolik, že se už může pohybovat velmi omezeně.

Stále obdivuji, jak se Milan Langer se svým tělesným omezením vyrovnává a jak dokáže znovu nacházet motivaci pro další práci. Při asistenci mi vždy podrobně vysvětlil, s čím konkrétně potřebuje pomoc a jak se k ní mám postavit. Pomoc potřebuje při vstávání, oblékání, uklízení, nakupování či vaření… Díky svému elektrickému invalidnímu vozíčku se dokáže sám přemístit z místa na místo, asistenci už ale potřebuje při správném polohování a pokládání rukou na ovládací řízení invalidního vozíčku, díky němuž svůj vozíček ovládá.

K mému údivu říká: „Zatím naštěstí nevím, jak vypadají nejtěžší chvíle života a tak mě žít baví.“ Takto se se svým tělesným omezením postupně vyrovnává a znovu motivován se pouští do další práce - Milan krom svého předsednictví v Trendu vozíčkářů také předsedá Olomoucké krajské radě osob se zdravotním postižením a prosazuje bezbariérovost ve městě Olomouc a nejen v něm.

Jak malicherná jsou někdy naše trápení, jak zbytečné jsou naše stesky ve srovnání s tím, čím si prochází uživatel Milan. Člověk, který mi ukázal, že každý má možnost žít hodnotným a naplňujícím životem i v sebeobtížnější situaci.


Michal Klos
listopad 2010