CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Palestinec Ahmad, který nechce zemřít jako terorista

Ahmad je Palestinec, pochází z pásma Gazy. Dnes živoří na Ukrajině, aby nemusel zpět do své vlasti, kde by ho čekal osud bojovníka hnutí Hamás. A možná také jako jeho bratra smrt.

Na Ukrajinu přijel Ahmad v roce 1991, díky rodičům získal studentské vízum. První čtyři roky studoval na univerzitě architekturu. V Palestině poté vypukla válka a rodiče mu již nemohli posílat peníze. Kolotoč na sebe navazujících událostí, na které nemá Ahmad žádný vliv, ale které mu ničí život, se roztočil... Kvůli nedostatku peněz musel odejít z univerzity, kvůli odchodu z univerzity přišel o vízum. Z nadějného studenta architektury se najednou stal nelegální přistěhovalec. A nejen to. Válka, kterou nevnímá jako válku svou, po něm natahuje ruce až na Ukrajinu. Ahmad totiž ví, co by stalo, kdyby se vrátil domů. Jeho bratr, který musel rovněž studia na Ukrajině přerušit, byl donucen pracovat pro Hamás a v bojích zabit. A Ahmad nechce být ani mučedníkem, ani teroristou. Chce žít normální život se svou ukrajinskou manželkou, se kterou se vzali před třemi lety, ale jejíž rodinu ještě nepoznal, protože se sňatkem nesouhlasila a Ahmeda nechtějí vidět.

A tak Ahmed, který mohl být architektem, pracuje každý den na velkém tržišti v Charkově a píše dopisy s žádostí o pomoc do Ženevy. A každý den čeká, jaký dopis najde ve schránce – zda to bude kladná odpověď z Ženevy, která mu umožní žít poklidný život v nové vlasti, nebo oznámení o deportaci do rodné země, která z něj chce mít proti jeho vůli teroristu.


Jiří Tomášek
duben 2010