CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Kristýna - z klienta krizového centra jeho psychologem

Slečna Kristýna z Ukrajiny se narodila v roce 1985 v Kyjevě jako první ze tří sester. Prožila pěkné dětství, do něhož však, tak jako v řadě jiných rodin, zasáhl v době její puberty ďábel alkohol. Rodiče stále pili a Kristýna raději utíkala z domu. Naštěstí měla kam. Pomoc našla v Centru Aspern pro děti v krizi. Tady nakonec trávila svůj volný čas častěji a raději než doma. Práce s dětmi v centru se jí tak zalíbila, že zde začala působit jako dobrovolník.

Po dvou letech se situace u Kristýny doma uklidnila a ona už do centra nemusela docházet. Kristýnu ale začali pro změnu zase potřebovat v centru a nabídli jí práci sociálního pedagoga. Už rok tak sama pomáhá dětem v zařízení, kde kdysi pomohli i jí.


Jakub Livanský
květen 2005