CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Boží vůle v životě Dianah z Keni

Boží vůle má určitě mnoho podob. Čtrnáctiletá Dianah Makena Peter z keňského města Chuka je přesvědčena, že v jejím životě zasáhla velmi zásadně hned dvakrát.

Rodiče si člověk nevybírá. Ani Dianah a její starší bratr a sestra na ně neměli štěstí. Dianina matka je už moc stará na to, aby se o své děti mohla starat, despotický otec zase Dianah hned poté, co dorostla do školního věku, vyháněl spolu se sourozenci na noc ven z domu. Nocovat museli pod širým nebem napospas živlům i roztodivným zvířatům a hmyzu.

Pak ale zasáhla Boží vůle poprvé. Do kostela ve vesnici přišli misionáři a hledali dívky, které by mohli sponzorovat. Dianah i její sestra měly štěstí a ocitly se mezi několika šťastlivci, kterým misionáři platili školné a další životní potřeby. V roce 2011 ale misionáři své podpory dívkám zanechali a ani jedna z nich nevěděla, co s nimi bude dále. Boží vůle se však projevila podruhé. Prozíravý kněz obě sestry naložil do auta a odvezl do Domova Milosrdné Matky v Diecézi Meru. Tady našly nový domov. Za rok se dověděly, že jejich otec již nežije.

Dianah je velmi vděčná za to, že jí byla dopřána šance žít lepší život, než který ji uchystali rodiče. Představenou Domova Milosrdné Matky, které tady říkají Mama Rita, považuje tak jako většina dalších dívek v sirotčinci za svého strážného anděla a znovunalezenou matku.


Tereza Ficová
květen 2016