CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Jak si babuška Rima z Arménie pořád zpívá

Rima se houpe na dětské houpačce a na celé kolo hlasitě zpívá Ave Maria. Nenechte se ale zmýlit, jsme v centru pro seniory ve druhém největším arménském městě Gyumri a Rima Filipovna na houpačce je známá zpěvačka, která oslavila už pětasedmdesát let. „Jo, vodka je na hlasivky mnohem lepší než pivo,“ vysvětluje mezi zpěvem.

Rima Filipovna se narodila v rodině armádního náčelníka a učitelky ještě v časech Svazu sovětských socialistických republik v Kazani, hlavním městě Tatarstánu. Celá rodina žila hudbou, každý buď zpíval, hrál na nějaký nástroj nebo dirigoval. Rima nebyla výjimkou, už od sedmi let vystupovala na školních koncertech a mnoha dalších akcích. Láska ke zpěvu ji neopustila ani později, vystudovala konzervatoř a začala zpívat profesionálně.

Vystupovala v sálech mnoha velkých ruských měst včetně Moskvy, získávala ocenění a vyhrávala soutěže. Zlom přišel ve chvíli, kdy se rozhodla vdát za vojáka z Arménie. Novomanželé se přestěhovali do arménské vesnice a paní Rimu čekal malý kulturní šok. Musela se naučit cizí jazyk a vycházet s místními obyvateli, především ale snášet nevoli svého muže, který se nechtěl smířit s tím, že občas opouští rodinu a odjíždí na vystoupení. Ona ale zpěv milovala a nemínila se ho vzdát. A tak se jí i přes náročné podmínky podařilo sžít se s arménskou společností, vychovat dvě děti a u toho nadále koncertovat v řadě arménských i ruských měst, ve školách, na konzulátu či pro vojáky.

To už je ale dávno. Postupně umírali její rodiče, sourozenci a nakonec i manžel. Děti odešly za lepším do Ruska a na Ukrajinu. A bábuška Rima zůstala sama. Proto se před třemi lety na doporučení své známé vydala do Denního centra pro seniory, které je jejím novým domovem. Je moc ráda, že tady může denně pobývat, bavit se, jíst, tancovat, sledovat televizi, hrát hry a že tu má také lékařskou péči.

Můžete ji tady vidět v jednom z křesel, vždy má po ruce zpěvník a v kabelce k dispozici fotografie. Zachycují prchavé momenty života, který rychle utekl – na jedné ji vidíte při nahrávání ve studiu, v rukou kytaru a na uších sluchátka, na další je jako učitelka konzervatoře. Ráda vám vše ukáže a povypráví a nezapomene dodat, že stále ještě každý rok vystupuje na oslavách památky A. S. Puškina a svým zpěvem obohacuje i všechny klienty centra. A občas se posadí na dětskou houpačku, která se houpá nahoru a dolů tak jako její život a zpívá Ave Maria.


Lucie Spěváková
květen 2014