CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Proč má zmrzačenou ruku krásná Faïda z Konga

Ostrov Mayotte, ležící v Mosambickém průlivu, je francouzským zámořským departmentem. I proto tu potkáte hodně uprchlíků, kteří sem emigrovali z Afriky s vidinou lepšího života. Žijí v ubohých podmínkách hluboko pod hranicí chudoby, ale přesto lépe, než v místech, odkud uprchli. Přestože jsou prakticky bez příjmů, mohou čerpat alespoň drobné finanční příspěvky od státních sociálních organizací. Jednou z nich je také Unité Territorial d´Action Social, ve kterém jsem měla tu čest vykonávat praxi. A právě tady začíná příběh Faïdy.

Faïda je statná a hezká asi pětatřicetiletá žena. Když vstoupí do místnosti, hned si všimnete její výrazné osobnosti, která se často projevuje emoční nestabilitou a teatrálním jednáním. Na Mayotte utekla před válkou z rodného Konga. Druhá válka v Kongu neboli Velká Africká válka tu zuřila v letech 1998 až 2003, patřila k největším a nejsložitějším v africké moderní historii a byla nejkrvavějším konfliktem od druhé světové války. Na jejím počátku byl boj o nerostné suroviny, bojovalo v ní devět afrických států a asi pětadvaceti ozbrojených skupin. Její následky byly strašné – do sousedních zemí bylo vyhnáno nebo uprchlo 3,4 milionů lidí, na denním pořádku bylo vraždění, znásilňování a sexuální násilí, které je ve východním Kongu mimořádně kruté. Svůj díl na těchto zvěrstvech nesou všechny válčící armády, ale nejkrutější byly milice a další povstalecké skupiny.

Válka krutě poznamenala i život Faïdy. Násilí ji pronásledovalo na každém kroku. Když se snažila s mužem uprchnout ze země, zastavila je milice a vojáci Faïdu před zraky manžela několikrát brutálně znásilnili. Dodnes má na těle viditelné jizvy po mučení a pálení rozžhavenými kameny, její levá ruka je zcela zmrzačená. Ale ani to sadistům nestačilo. Faïdina manžela před jejíma očima bajonetem rozřezali na dvě části. Faïdu pak nechali naprosto vyčerpanou ležet na zemi vedle mrtvoly manžela a odešli drancovat jinam. Našli ji po několika hodinách lidé, kteří také prchali ze země, a vzali ji s sebou.

Trvalo dlouho, než našla místo, kde by mohla žít. Toulala se po Komorských ostrovech, dostala se na Madagaskar a až nakonec na Mayotte, kde po několika letech získala s pomocí sociálních pracovníků francouzské státní občanství i dotované bydlení. Narodilo se jí dítě, které je pro ni vším. Protože ale nemá žádné příjmy, trápí ji i jejího dvouletého syna často hlad. Tak jako řadu dalších uprchlíků, kteří stejně jako Faïda našli po nepředstavitelných hrůzách na Mayote nový domov, ale věčnému strádání se jim utéct nepodařilo.


Veronika Holubová
květen 2014