CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Individuální přístup ke studentům

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zahraniční praxe ve více než 40 zemích 4 světadílů

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Netradiční výukové metody

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Socha příběhů - místo setkávání osudů klientů sociální práce

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Prostor pro osobnostní růst

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Knihy


Nejsilnější příběhy, které sesbírali studenti CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc na svých praxích vyšly v knižní podobě.



Socha příběhů a její kameny

Socha příběhů a její kameny

Texty: Ivo Mludek (editor), studenti CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, Jaromír Štětina
Foto: Studenti CARITAS – VOŠ sociální Olomouc
Grafická úprava:© Martin Feikus, 2008
Tisk:RETIS
Vydala:© ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC, 2008
ISBN:978-80-254-1797-3
Vydání:první
Náklad:1500 ks
 Vydání publikace bylo podpořeno z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce
 
Socha příběhů a její kameny

Osudy těžké jako kameny

 Zakoupit knihu ...
Texty:Ivo Mludek (editor), Martin Bednář, studenti CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, Jaromír Štětina
Foto:Studenti CARITAS – VOŠ sociální Olomouc
Grafická úprava:© Martin Feikus
Tisk:ERMAT Praha, s. r. o., Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Vydalo:Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2012 jako svou 1678. publikaci
ISBN:978-80-7195-567-2